Monthly Archives For Wrzesień 2018Jesień – dawny czas wojen

Jesienią, po letnim sezonie ogórkowym, w obrzędowości, której wiele cech przejmuje życie społeczno-polityczne, nastaje czas chocholich tańców, czy też zjawiania […]

Czytaj więcej