O nas

Nasze Towarzystwo powstało z inicjatywy ludzi różnych pokoleń, których łączy miłość do ojczyzny i przywiązanie do wiary i tradycji chrześcijańskich. Widząc zagrożenia płynące z rozwoju ruchów lewicowych i liberalnych, które dążą do osłabienia suwerenności naszej ojczyzny i rozbicia chrześcijańskiego modelu rodziny, postanowiliśmy wspólnie podjąć działania zmierzające do rozwoju i propagowania inicjatyw katolickich i patriotycznych dlatego też by nasza praca była widoczna i istotna dla społeczeństwa postanowiliśmy zarejestrować stowarzyszenie  – Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny. Rejestracja nastąpiła 26.09.2016 roku, a 12.10. odbyła się uroczysta inauguracja wraz zaproszonymi gośćmi. Jako Towarzystwo współpracujemy z wieloma organizacjami o charakterze patriotycznym, jak także wspieramy wiele inicjatyw chrześcijańsko-narodowych. Do wspólnego działania zapraszamy wszystkie osoby, które podzielają nasze poglądy i pragną uczynić Polskę potężnym i silnym krajem, zapewniając tym samym godne miejsce do rozwoju katolickiej rodziny.