Beskidzkie Termopile

W sobotę 16 listopada, czyli w święto Matki Bożej Ostrobramskiej, miała miejsce w Żywcu długo oczekiwana prezentacja książki doktora Tomasza Greniucha o podbeskidzkim zgrupowaniu „Bartka”, zatytułowanej słowami legendarnego dowódcy leśnego: „Chrystus za nas, my za Chrystusa”. Wydanie tej książki i jej prezentacja, wraz z odbywającymi się w ostatnim czasie pracami archeologicznymi w poszukiwaniu śladów Żołnierzy Niezłomnych, to kolejne etapy długiej drogi, na której „idziemy po Was”, ciągle poszukiwanych. Byli poszukiwani z nienawiści przez stalinowski aparat represji, teraz poszukiwani są dla upamiętnienia. Doktor Greniuch starannie zebrał w swej prawie ośmiusetstronicowej książce informacje o 330 żołnierzach i ich 190 łącznikach, wywiadowcach i współpracownikach, o 295 akcjach przeprowadzonych od 13 maja 1945 roku do 10 lutego 1951, gdy to ujęty został ostatni z owych współpracowników. Ostatnia walka miała zapewne miejsce 24 listopada 1950r., gdy to zginęli „Undraszek” i „OrlIK” z oddziału „Orła Białego”.

Jeśli mówić o beskidzkich Termopilach, to na nazwę tą zapewne ze względu na owe pięć i pół roku nierównej, lecz niezłomnej walki najbardziej zasługuje właśnie epopeja Bartka, „króla Podbeskidzia”. Nie przez porównanie czasu, miejsca i jego wojennego znaczenia, lecz raczej przez ich beznadziejny kontrast, który podkreślił jednak znaczenie dziejowe. Wyrocznia dla Spartan przed bitwą pod Termopilami brzmiała, iż „albo zginie król Sparty, albo kraj opanują wrogowie”. Tak właśnie zginął „król Podbeskidzia”. Wzięci w większości do perskiej niewoli sprzymierzeni Tebańczycy napiętnowani zostali „znakiem króla” perskiego. Zaś poległemu królowi Sparty, Leonidasowi, król perski Kserkses polecił uciąć głowę, a ciało ukrzyżować. Po 72 latach odkrywamy dopiero, gdzie „spoczywają, wierni prawom” Rzeczpospolitej żołnierze „Bartka”. Ich czyn jednak pozostaje ciągle żywy i nabiera z czasem większego jeszcze znaczenia. Zaś o pracach poszukiwawczych pomordowanych na Opolszczyźnie żołnierzy „Bartka” opowiada załączony do książki film dokumentalny TVP Opole „Ziemia przemówiła”.

 

Leave a Reply