Oświadczenie Towarzystwa Patriotycznego Żywiecczyzny

Towarzystwo Patriotyczne Żywiecczyzny

wyraża poparcie dla Eminencji Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Marka Jędraszewskiego w związku z homilią wygłoszoną w dniu 1 sierpnia 2019r. w kościele mariackim w Krakowie, oraz ubolewa i wyraża stanowczy sprzeciw wobec manipulacji medialnych, których skutkiem jest szerzenie mowy nienawiści wobec osoby Arcybiskupa Metropolity oraz innych osób i instytucji Kościoła katolickiego w Polsce. Osoby dopuszczające się tych manipulacji medialnych i szerzące mowę nienawiści wzywamy do zaprzestania tych haniebnych działań. Mówi się, że ta „homilia bije rekordy popularności w sieci”, jednak najwidoczniej najbardziej wpływowi uczestnicy całej tej kuriozalnej kampanii wcale jej nie czytali.

Wszystkich, którzy podzielają nieuzasadnioną krytykę bądź wątpliwości wobec tonu i treści wypowiedzi Arcybiskupa, wzywamy po pierwsze do zapoznania się z jej treścią, opublikowaną drukiem oraz w zapisie audiowizualnym.

Jesteśmy przekonani, że już to usunie wszelkie wątpliwości, bowiem krytyka danej wypowiedzi gruntuje się po pierwsze na nieznajomości jej treści oraz na godnym potępienia szerzeniu uprzedzeń i pomówień wobec osoby Arcybiskupa Metropolity. Mamy do czynienia z kontynuacją i eskalacją „przemysłu nienawiści”, który już doprowadził w Polsce do katastrofy organów państwowych w kwietniu 2010 roku, teraz zaś zmierza do eskalacji przemocy wobec instytucji religijnych.

W homilii, która stała się pretekstem do wulgarnej i zmasowanej napaści na osobę Arcybiskupa, inne instytucje oraz nauczanie Kościoła katolickiego, padło analogiczne do „czerwonej zarazy” określenie „tęczowej zarazy”, które nie jest określeniem osób, lecz zjawiska ideologicznego: gdyby dotyczyło poszczególnych osób, to także jako „czerwoną zarazę”, o której mówiła cytowana przez Kaznodzieję literatura powstania warszawskiego, należałoby pojmować konkretnych żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej, znajdujących się w sierpniu-wrześniu 1944 roku po drugiej stronie Wisły. Ani taka nie była intencja używających tego pojęcia, ani tak nigdy nie byli rozumiani, może poza najbardziej agresywną kremlowską propagandą, która zarzuca polskim władzom i społeczeństwu pośmiertne hańbienie żołnierzy sowieckich. W tą najbardziej wrogą wobec państwa polskiego retorykę wpisuje się obecna agresywna kampania wobec Arcybiskupa Metropolity krakowskiego i wobec całego Kościoła w Polsce w kwestii określenia „tęczowa zaraza”.

W istocie, jak „czerwona zaraza” czy też „brunatna zaraza” jest to określenie ideologii, czyli błędnego myślenia, roszczącego sobie pretensje do totalnego opanowania opinii publicznej, a jako takie konstytucyjnie zakazanego w naszym kraju. Tak jak ideologia komunistyczna i narodowo-socjalistyczna dążyły do upaństwowienia rodziny i całkowitego opanowania edukacji w celu uczynienia wszystkich obywateli niewolnikami państwa, tak też ideologia LGBT zmierza do podporządkowania sobie rodziny, wychowania i całej opinii publicznej. Jest to działanie totalitarne, któremu należy zdecydowanie się przeciwstawić, co też uczynił Kaznodzieja. Nigdy nie wiąże się to w kościelnych wypowiedziach z jakimś stygmatyzowaniem poszczególnych osób, co przewrotnie zarzuca się Kościołowi i środowiskom patriotycznym. Tak Kościół, jak i środowiska patriotyczne w swoim języku apelują do dobrej woli słuchaczy i używają rozumnych i spokojnych argumentów rzeczowych. W odpowiedzi jednak spotykamy się ze spotęgowaną, niejednokrotnie obelżywą argumentacją stanowiącą agresję wobec osób, nieraz obscenicznie demonstrowaną. W tym duchu usiłuje się wychowywać młodzież, sugerując jej potrzebę siłowych rozwiązań jakoby „w obronie demokracji”. Potępiamy wszelkie tego rodzaju prowokacje i odrzucamy zdecydowanie wszystkie fałszywe oskarżenia, apelując równocześnie do rozsądku wszystkich uczestników debaty publicznej w naszym kraju.

 

One Response


    Warning: call_user_func() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'lightly_comments' not found or invalid function name in /home/tpz/www/tpzywiec.pl/wp-includes/class-walker-comment.php on line 174

Leave a Reply